สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี
หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4554-6223  E-mail : admin@raikee.go.th
Powered By WNT.CO.TH